الهام آزاد ریٔیس فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس یازدهم شد

فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین با هدف بررسی دقیق طرح‌ها و لوایح از منظر حقوقی و اصلاح قوانین ناقص تاسیس شده است تا از تصویب قوانین شتابزده و غیر فنی و ضعیف از لحاظ نگارش حقوقی جلوگیری شود.

اعضاء این فراکسیون در نشست روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه با اکثریت آرا الهام آزاد، نماینده مردم شریف نایین و خور و بیابانک را به عنوان ریٔیس این فراکسیون انتخاب نمودند‌.

همچنین معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا به عنوان نایب ریٔیس و علیرضا منادی سفیدان و محمد سرگزی نمایندگان مردم تبریز و زابل به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم فراکسیون و سلمان اسحاقی نماینده مردم قایٔنات به عنوان سخنگو این فراکسیون انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که طبق آمار ده درصد از طرح‌های خروجی مجلس جهت تبدیل به قانون به دلیل مغایرت با قانون اساسی و فقه اسلامی به مجلس مرجوع می‌شوند و این فراکسیون می‌تواند در ارتقا عملکرد مجلس یازدهم  بسیار موثر باشد

ارسال دیدگاه