• به تدبیر سرکار خانم آزاد و با دستور وزیر محترم نفت(با توجه به پیگیری‌های سرکار خانم ازاد و مصوبه جلسه ایشان با وزیر محترم نفت) نشست گاز رسانی به شهرستان خوروبیابانک و صنایع حوزه انتخابیه با حضور معاون محترم وزیر نفت، مدیر عامل شرکت گاز استان و برخی از مدیران و نمایندگان صنایع حوزه انتخابیه برگزار گردید.

گزیده‌ای از مباحث و مصوبات این نشست:

  • استفاده از بند د تبصره ۱ قانون بودجه
  • مطالعه و طراحی شبکه گازرسانی شهرستان خوروبیابانک و اتصال به گاز سراسری
  • انتقال ایستگاه مادر به شهر انارک و اتصال این شهر به گاز سراسری و انتقال ایستگاه دختر به روستاهای جنوبی
  • بررسی استفاده صنایع از گاز CNG

    همچنین مقرر شد صنایع شهرستان میزان مصرف گاز در برنامه ۲۰ سال آتی خود را جهت طراحی شبکه کتبا به استان اعلام نمایند

ارسال دیدگاه