الهام آزاد نماینده نایین و خور و بیابانک در گفتگو با اخبار مجلس :

 

برای شهرستان هایم برنامه دارم.

 

خانم الهام آزاد، نماینده برنامه و اقدامات شما برای شهرستان های خودتان چیست ؟ علی رقم ظرفیت ها و پتانسیل های متعدد این شهرستانها، متاسفانه آنها جزو حوزه های کم برخوردار هستند.
دو مشکل اساسی این شهرستانها، یکی بهداشت و درمان و دیگر مساله اشتغال و معضل بیکاری می باشد .
معتقدم و از طرح های بنده می باشد که اگر کارخانه های فرآوری در نزدیکی معادن و کارخانجات (مانند پتاس و ..) راه اندازی بشود، مساله خام فروشی حذف شده و فرآوری جایگزین آن می شود و همچنین در جریان درآمد مالی مردم منطقه مثمر ثمر خواهد بود.

در شهرستان نائین نیز ظرفیت های بسیاری وجود دارد،مانند :

کارخانه های صنعتی مثل تولید قطعات خودرو،کاشی،سرامیک،سیمان،که توسعه آنها می تواند در رونق تولید و اشتغال شهرستان اثر بخش باشد.
همچنین بحث گردشگری،صنایع دستی و استفاده از صفحات انرژی خورشیدی ظرفیت های بزرگ دیگر شهرستان است که انشاءالله با در نظر گرفتن نظرات نخبگان و متخصصان،آنچه که مطلوب مردم و شهرستان های ما است رقم خواهد خورد.

 

ارسال دیدگاه