سرکار خانم آزاد نماینده مردم شریف نایین و خوروبیابانک در نشست با دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو و معاونین ایشان به پیگیری و بررسی مسائل آب و برق شهرستان پرداختند.

مشکلات آب دو شهرستان، توسعه شبکه آب،پیگیری سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های خورشیدی، انتقال آب، سد‌های خاکی، برق شهرک‌های صنعتی، مشکلات برق شهرستان خوروبیابانک و سایر مسائل مهم مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

همچنین مقرر گردید جهت حل مشکلات آب شهرستان کمیته آب حوزه انتخابیه با حضور معاون آب وزارت نیرو، مسئولین استانی و شهرستانی و سرکار خانم آزاد تشکیل گردد.

 

ارسال دیدگاه