همیار نظارتی نماینده از ادارات نایین و خوروبیابانک

باسلام نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی دو وظیفه اصلی تقنین قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد که در اصول ۸۷،۹۰،۱۲۲،۱۳۳،۱۳۷و .. قانون اساسی انواع نظارت نمایندگان اعم از سیاسی و پارلمانی، تاسیسی و تشکیلاتی و اطلاعی آمده است. اگر راه‌کارهای صحیح اجراى نظم و قانون را بشناسیم و در جوامع بشرى به کار گیریم، جامعه ما اصلاح شده و راه سلامت و کمال را خواهیم پیمود، نظارت مردمی یا نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از راه‌هاى اجراى صحیح قانون و نظم اجتماعى است. و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در باب نظارت مردمی در حکومت می‌فرمایند: 'فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه'. "بنابراین، مردم بدون اصلاح زمامداران اصلاح نمى گردند و زمامداران نیز اصلاح نمى شوند جز با درستى و استقامت مردم یک جامعه." [ خطبه ۷:۲۱۶، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه. ] جهت همیاری در ارتقاء نظارت مردمی می‌توانید گزارشات خود را از طریق بستر فضای مجازی مستقیما به دست نماینده خود در مجلس شورای اسلامی برسانید