توان نظارتی کمیسیون اصل نود تقویت می شود

0
13

الهام آزاد تاکید کرد: در جهت تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و رسیدگی سریع به پرونده های ارجاعی از سوی کمیسیون جلسه مشترکی بین هیئت رئیسه اصل نود و مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد.

الهام آزاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  اظهار داشت: در راستای تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل نود و رسیدگی سریع پرونده های ارجاعی از کمیسیون به دستگاه قضایی، کمیته حقوقی و قضایی و هیئت رئیسه  کمیسیون جلسه مشترکی با قضات شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده هاى کمیسیون اصل نود برگزار کرد.

وی افزود: قضات شعب اختصاصی مجتمع قضایی کارکنان دولت در این جلسه مشترک از نزدیک با ساختار اداری کمیسیون آشنا شدند و مطالبات کمیسیون را در خصوص رسیدگی سریع به مواد ارجاعی به این مجتمع شنیدند، از جمله این موارد رسیدگی به پرونده‌های استنکاف احتمالی دستگاه ها و مدیران به مکاتبات کمیسیون اصل نود که با توجه به تصریح قانون مشمول مجازات حبس و انفصال از خدمت و خدمات دولتی است بود، همچنین بحث  رسیدگی دقیق و سریع به پرونده  های امتناع از وظیفه قانونی دستگاه های نیز دیگر موضوعی بود که هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس  در این نشست با مسئولین مجتمع قضایی کارکنان دولت مطرح کرد.

نماینده مردم نائین و خوربیابانک در مجلس گفت: تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس در چارچوب قانون و اصول مصرح قانون اساسی به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای نظارتی مجلس موضوع مورد تاکید این جلسه بود و قرار شد در این مسیر هر دوطرف گام‌های مهم و موثری را در فضاى تعاملی ایجاد شده بردارند./

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید