• با پیگیری سرکار خانم آزاد اعتباری بالغ بر بیست میلیارد تومان جهت تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام شهرستان نایین با پیشرفت حداقل هفتاد درصد تامین گردید.
  • شایان ذکر است برخی از این پروژه‌ها مربوط به اوایل دهه هشتاد بوده و در حوزه ورزش و جوانان ، میراث فرهنگی، قنوات و کشاورزی،آموزش و پرورش، آبرسانی، برق و غیره می‌باشد.

حرکت به سوی پویایی

 

 

 

ارسال دیدگاه