در اولین جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان، دکتر خاتمی نماینده مردم شریف گلپایگان و خوانسار به عنوان رییس، آقای فیروزپور نماینده مردم شریف نطنز و بادرود به عنوان نایب رییس و سرکار خانم الهام آزاد نماینده مردم شریف نایین و خوروبیابانک به عنوان دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان و دکتر طغیانی نماینده مردم شریف اصفهان به عنوان مسئول مالی انتخاب گردیدند.

با حکم دکتر خاتمی، سید احمد نواب مشاورعالی و مسئول هماهنگی و پیگیری جلسات مجمع نمایندگان استان منصوب گردیدند

ارسال دیدگاه