دلنوشته

By | اسفند 22ام, 1395|یادداشت های الهام آزاد|

خدايا مطمئن هستم در مسيري كه گام بر داشتم و هدفي كه ترسيم كرده ام ،مرا ياري خواهي كرد خودت [...]