نمونه سوالات حقوق اساسی

By | تیر 10ام, 1395|امور دانشجویان, پرسش و پاسخ امتحانی|

بطور دلخواه به یک سوال پاسخ ندهید ویژگیها و خصایص بنیادین و شکلی نظام جمهوری اسلامی ایران را نام ببرید؟ [...]

نمونه سوالات مقدمه علم حقوق

By | تیر 10ام, 1395|امور دانشجویان, پرسش و پاسخ امتحانی|

بطور دلخواه به یک سوال پاسخ ندهید. اوصاف قاعده حقوقی را نام برده و یکی را به دلخواه با ذکر [...]