استقبال پرشورمردم نایین از سخنرانی سرکار خانم الهام آزاد

By | بهمن 26ام, 1398|یادداشت های الهام آزاد|

سخنرانی سرکار خانم الهام آزاد در جمع مردم پرشور نایین و خوروبیابانک با تمام توانم در صورت انتخاب شدنم،برای شما [...]

آیین افتتاح ستاد مرکزی سرکار خانم الهام آزاد

By | بهمن 25ام, 1398|یادداشت های الهام آزاد|

آیین افتتاح ستاد مرکزی سرکار خانم الهام آزاد کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی(نایین خوروبیابانک)