سوال؟

اینجانب کارمند بانک خصوصی هستم و با دریافت کادو از یکی از مشتریان به او وام بانکی داده ام وحال طبق ماده 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس محکوم شده ام خواهشمندم در خصوص تقریر لایحه به دادگاه تجدید نظر بنده را راهنمایی فرمایید

پاسخ :

جرم ارتشاء موضوع ماده 3 و اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کالاهبرداری مصوب 1367/8/15 در مورد کارکنان بانک های خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری با توجه به این که کارکنان موسسات یاد شده کارمند رسمی دولت محسوب نمی گردند مشمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و در صورت ارتکاب جرم از طرف اشخاص مذکور عنوان مجرمانه انها مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میگردد