خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.
روز خبرنگار را به خبرنگاران پر تلاش ، خصوصاخبرنگاران فرهيخته شهرستانهاى نايين و خوروبيابانك تبريك عرض مي نمايم
#ارادتمند_الهام_آزاد