??? اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟

?در صورتی که زن با شوهرش زندگی مشترک داشته باشد و شوهر هم توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد شوهر مکلف است نفقه زن خویش را پرداخت کند.

?ترک این انفاق از نظر قانونی جرم تلقی می‌گردد و در صورت ترک انفاق و شکایت زن، شوهر به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم می‌شود.

?ضمناً هر زمان که زن اعلام رضایت کند مجازات شوهر موقوف می‌شود.

?در صورت صدور حكم ترك انفاق بر عليه شوهر ، زن ميتواند تقاضاى طلاق داشته باشد حتى اگر مرد رضايت به طلاق نداشته باشد.